§ 4. - Szczegółowy zakres działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. - Dz.U.1957.4.16 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowy zakres działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.4.16

Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1957 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.