§ 2. - Szczegółowy zakres działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. - Dz.U.1957.4.16 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowy zakres działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.4.16

Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1957 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury (Dz. U. z 1952 r. Nr 34, poz. 240 i z 1954 r. Nr 16, poz. 61).