§ 1. - Szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposób i terminy przekazywania... - Dz.U.2020.1253 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposób i terminy przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1253

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2020 r. do: 5 lipca 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej "zdarzeniem medycznym", przekazywanych przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej "SIM";
2)
terminy przekazywania do SIM danych, o których mowa w pkt 1;
3)
sposób przekazywania do SIM danych, o których mowa w pkt 1.