§ 3. - Szczegółowy tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1701

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.
§  3. 
Wniosek o mianowanie na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza), na stopień w korpusie podoficerów oraz chorążych składają do:
1)
Komendanta Głównego Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej;
1a) 2
 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej Wyższej Szkoły Straży Granicznej;
2)
Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
3)
komendanta oddziału Straży Granicznej:
a)
kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,
b)
komendant placówki albo dywizjonu Straży Granicznej;
4)
komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej ośrodka szkolenia Straży Granicznej;
5)
komendanta ośrodka Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej.
2 § 3 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2023 r.