§ 2. - Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2492

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2023 r.
§  2. 
Wody Polskie sporządzają plan finansowy w układzie zadaniowym na rok budżetowy i kolejne dwa lata.