§ 5. - Szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.103.603

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2021 r.
§  5.  1
1. 
Oznaczenie księgi rejestrowej, o której mowa w § 2 ust. 1, zawiera numer księgi, nazwę nadawcy i jego siedzibę, adres korespondencyjny, w tym adres poczty elektronicznej, oraz datę założenia księgi.
2. 
Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:
1)
rubryka pierwsza - liczba porządkowa;
2)
rubryka druga - data wpisu;
3)
rubryka trzecia - nazwa programu;
4)
rubryka czwarta - sposób rozpowszechniania programu;
5)
rubryka piąta - charakter programu;
6)
rubryka szósta - państwa, w których możliwy jest odbiór programu;
7)
rubryka siódma - wzmianka o wykreśleniu wpisu;
8)
rubryka ósma - uwagi.
1 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U.2021.1987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2021 r.