§ 8. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie... - Dz.U.1995.34.167 - OpenLEX

§ 8. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.34.167

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2003 r.
§  8. 7
W umowach Agencji z bankami zostaną ustalone w szczególności:
1)
limity dopłat,
2)
terminy przesyłania informacji o udzielonych kredytach w ramach limitów dopłat, o których mowa w pkt 1,
3)
sposób przekazywania i rozliczania dopłat między Agencją a bankami.
7 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2000 r. (Dz.U.00.8.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 2000 r.