§ 4. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie... - Dz.U.1995.34.167 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.34.167

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2003 r.
§  4. 3
Dopłaty są udzielane do kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy w wysokości 4,5%.
3 § 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 1997 r. (Dz.U.97.24.122) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 1997 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1998 r. (Dz.U.98.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 1998 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.84.775) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2003 r.