§ 3. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie... - Dz.U.1995.34.167 - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.34.167

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2003 r.
§  3. 2
Warunkiem uzyskania dopłaty jest przedstawienie przez kredytobiorcę dokumentu:
1)
stwierdzającego przekazanie ryb na statek transportowy lub
2)
zakupu ryb albo
3)
przekazania ryb z połowów własnych.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.120.1286) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 2000 r.