§ 1. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.89.561

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2001 r.
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wyceny krajowych i zagranicznych aktywów oraz zobowiązań funduszy emerytalnych.