[Obliczanie i przekazywanie składek w przypadku przekroczenia kwoty ograniczenia] - § 7. - Szczegółowe zasady ustalania... - Dz.U.2017.1949 t.j. - OpenLEX

§ 7. - [Obliczanie i przekazywanie składek w przypadku przekroczenia kwoty ograniczenia] - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1949 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2022 r.
§  7.  [Obliczanie i przekazywanie składek w przypadku przekroczenia kwoty ograniczenia]
W przypadku gdy z dokumentacji płacowej płatnika wynika, że w danym miesiącu następuje przekroczenie kwoty ograniczenia, płatnik oblicza i przekazuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowoduje przekroczenia kwoty ograniczenia.