[Kwota ograniczenia] - § 6. - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. - Dz.U.2017.1949 t.j. - OpenLEX

§ 6. - [Kwota ograniczenia] - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1949 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2022 r.
§  6.  [Kwota ograniczenia]
Płatnik zaprzestaje opłacania składek z powodu osiągnięcia przez ubezpieczonego w danym roku kalendarzowym kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki, zwanej dalej "kwotą ograniczenia", ogłoszonej w sposób określony w art. 19 ust. 10 ustawy, na podstawie:
1)
informacji uzyskanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", że kwota ograniczenia została osiągnięta;
2)
własnej dokumentacji płacowej.