[Przeliczenie na złote przychodów pracownika osiąganych w walutach obcych] - § 4. - Szczegółowe zasady ustalania podstawy... - Dz.U.2017.1949 t.j. - OpenLEX

§ 4. - [Przeliczenie na złote przychodów pracownika osiąganych w walutach obcych] - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1949 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2022 r.
§  4.  [Przeliczenie na złote przychodów pracownika osiąganych w walutach obcych]
Stanowiące podstawę wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.