§ 9. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  9.
1.
Bieżące badania służą diagnozowaniu wybranych obszarów działalności szkoły lub placówki oraz nauczycieli.
2.
Przedmiotem bieżących badań są w szczególności zagadnienia, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy.