§ 15. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  15.
1.
Uprawnienia pracowników nadzoru określa art. 33 ust. 3 i 4 ustawy.
2.
Upoważnienie do podjęcia czynności przez pracownika nadzoru stanowi aktualna legitymacja służbowa.