Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.233 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2020 r.
§  5.  Zakład ustala, wciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5.