§ 7. - Szczegółowe zasady nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury", tryb przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenie wzoru odznaki oraz tryb jej wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.49.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1984 r.
§  7.
1.
Odznakę nadaje się z okazji Dnia Działacza Kultury, Święta Odrodzenia Polski, inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego oraz w związku z jubileuszem (minimum 25-lecia) działalności twórczej lub artystycznej.
2.
Osobie wyróżnionej odznaką wręcza się dokument stwierdzający jej nadanie.