§ 6. - Szczegółowe zasady nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury", tryb przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenie wzoru odznaki oraz tryb jej wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.49.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1984 r.
§  6.
1.
Odznaka ma kształt prostokąta o wymiarach 15 x 30 mm. Na licowej stronie odznaki znajdują się dwa kwadraty. W górnym kwadracie na białym tle jest umieszczony napis "Zasłużony Działacz Kultury", a w kwadracie dolnym na tle czerwonym - stylizowana kolumna grecka. Na odwrotnej stronie odznaki jest umocowana szpilka. Odznaka jest wykonana z tombaku pozłacanego.
2.
Wzór odznaki określa załącznik do rozporządzenia.