§ 1. - Szczegółowe zasady nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury", tryb przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenie wzoru odznaki oraz tryb jej wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.49.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1984 r.
§  1.
Odznaka honorowa "Zasłużony Działacz Kultury", zwana dalej "odznaką", jest nadawana działaczom społecznym szczególnie zasłużonym dla upowszechniania kultury, wyróżniającym się pracownikom upowszechniania kultury oraz innym osobom zasłużonym w dziedzinie kultury i sztuki.