Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.6.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 2002 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.