Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.6.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 2002 r.
§  5.  Właściwy organ gminy może zlecić przygotowywanie posiłków podmiotom, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55, poz. 662).