§ 9. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  9. 
1. 
Szkolenie na pierwszy stopień chorążego ma na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariusza mającego pełnić służbę w korpusie chorążych.
2. 
Na szkolenie można skierować funkcjonariusza, który pełni służbę lub jest przewidziany do pełnienia służby na stanowisku, z którym związany jest stopień chorążego.