§ 19. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  19. 
Postępy słuchacza w nauce sprawdza się przez dokonywanie ocen bieżących i okresowych.