§ 1. - Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.468 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.
§  1. 
W ramach systemu szkolenia zawodowego w Służbie Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SWW", są organizowane następujące rodzaje szkoleń zawodowych:
1)
na pierwszy stopień podoficerski,
2)
na pierwszy stopień chorążego,
3)
na pierwszy stopień oficerski,
4)
specjalistyczne,
5)
doskonalenia zawodowego,
6)
języków obcych

- zwanych dalej "szkoleniami".