§ 3. - Szczegółowe zadania wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. - Dz.U.2017.1712 - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowe zadania wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1712

Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 2017 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.