§ 6. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.156.1638

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2004 r.
§  6.
Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w:
1)
art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej "ustawą" - w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 3 oraz w § 5 pkt 1 i 2;
2)
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy - w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 1 ust. 1 i w § 2.