§ 16a. - Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.59.565

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 2006 r.
§  16a. 1
 Dla plantacji nasiennej sadzeniaków ziemniaka założonej przed dniem 1 maja 2004 r. izolacja przestrzenna od innych plantacji ziemniaka może być zmniejszona do dwóch redlin, w przypadku gdy plantacja ta sąsiaduje z plantacją obsadzoną kwalifikowanym materiałem siewnym.
1 § 16a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2004 r. (Dz.U.04.198.2044) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2004 r.