§ 4. - Szczegółowe wymagania dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.179.1846

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2013 r.
§  4.
Ustala się wielkość dopuszczalnych doz rtęci w lampach wyładowczych, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.