§ 1. - Szczegółowe wymagania dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.179.1846

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2013 r.
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w produktach substancji negatywnie oddziaływających na środowisko po ich użyciu.