Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.61.548

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
§  8. 
Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:
1)
używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;
2)
przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku;
3)
sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane;
4)
trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach - niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana.