§ 9. - Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2247

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2021 r.
§  9. 
W przypadku budowy stacji ładowania, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, intensywność pomocy nie może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych.