§ 14. - Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2247

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2021 r.
§  14. 
Nabór wniosków o udzielenie pomocy na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru jest prowadzony w trybie konkursowym.