§ 13. - Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2247

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2021 r.
§  13. 
1. 
Nabór wniosków o udzielenie pomocy na budowę stacji ładowania, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, oraz nabór wniosków o udzielenie pomocy na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania są prowadzone w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na dany nabór.
2. 
W przypadku gdy udział pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych kategorii M1 i N1 w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przystosowanych do ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, wyniesie w roku poprzedzającym ogłoszenie naboru co najmniej 1% całkowitej liczby pojazdów kategorii M1 i N1 w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabór wniosków o udzielenie pomocy na budowę stacji ładowania, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, oraz nabór wniosków na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania są prowadzone w trybie konkursowym.