Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.
§  7. Pomoc może być udzielana w formie:
1) dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych lub
2) oprocentowanych pożyczek, lub
3) częściowych umorzeń oprocentowanych pożyczek.