Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.
§  26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.