§ 6. - Szczegółowe warunki rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu... - Dz.U.2012.208 - OpenLEX

§ 6. - Szczegółowe warunki rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokość oprocentowania rozłożonej na raty należności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.208

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2012 r.
§  6.
Do umów dotyczących rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.