§ 1. - Szczegółowe warunki rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu... - Dz.U.2012.208 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowe warunki rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokość oprocentowania rozłożonej na raty należności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.208

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2012 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki rozkładania spłaty należności na raty;
2)
dokumenty, jakie nabywca nieruchomości składa w celu ustalenia, czyjego sytuacja finansowa pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty i na zabezpieczenie spłaty kwoty tej należności;
3)
wysokość oprocentowania należności, której spłata została rozłożona na raty.