§ 8. - Szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.35.311

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.
§  8.
1.
Powiadomienie o przerwaniu działalności składu podatkowego na okres dłuższy niż trzy miesiące powinno być złożone przez prowadzącego skład podatkowy w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przerwania działalności.
2.
W powiadomieniu należy określić przewidywany okres, na jaki zostaje przerwana działalność składu podatkowego.