Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1442 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.
§  39.  Wysokość pomocy finansowej w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, przyznanej LGD na:
1) jeden projekt grantowy - nie może przekroczyć 300 000 zł;
2) jedną operację własną - nie może przekroczyć 50 000 zł.