Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.
§  3.  O pomoc może ubiegać się:
1) gmina;
2) spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego;
3) związek międzygminny.