Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.
§  28.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.