Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.
§  27.  Ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy zostanie opublikowane nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.