Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.898 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  24.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.