Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.898 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  13.  Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 11 ust. 5.