§ 3. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.57.367

Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 2010 r.
§  3.
Producent surowca tytoniowego składa wniosek o przyznanie płatności związanej w terminie do dnia 10 maja 2010 r. - po dostarczeniu, na podstawie wszystkich umów na uprawę tytoniu zawartych na 2009 r., całego wyprodukowanego surowca tytoniowego.