Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.837

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.
§  2. 
1.  W terminie, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., oraz w trakcie trwania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. czas rozpowszechniania audycji w poszczególnych miesiącach wynosi:
1) styczeń 2021 r. - 18 godzin, w tym:
a) 5 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 8 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 4 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
2) luty 2021 r. - 22 godziny, w tym:
a) 8 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 8 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 5 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
3) marzec 2021 r. - 43 godziny, w tym:
a) 14 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 16 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 5 godzin w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 8 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
4) kwiecień 2021 r. - 53 godziny, w tym:
a) 15 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 23 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 7 godzin w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 8 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
5) maj 2021 r. - 42 godziny, w tym:
a) 12 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 17 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 5 godzin w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 8 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
6) czerwiec 2021 r. - 22 godziny, w tym:
a) 6 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b) 8 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c) 3 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d) 5 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.
2.  Audycje są rozpowszechniane w godzinach:
1) 6.30-9.00 i 18.00-22.00 - w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną i regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej;
2) 6.00-10.00 i 12.00-19.00 - w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną i programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.