Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.837

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r., zwanych dalej "audycjami", w ramach czasu antenowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., z podziałem na miesiące i godziny.