§ 1. - Szczegółowe stawki opłaty produktowej dla grup sprzętu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1194

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.
§  1. 
Szczegółowe stawki opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu określa załącznik do rozporządzenia.