Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1467

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.
§  4.  Do organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto stosuje się odpowiednio przepisy art. 6-8a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.