Przepisy przejściowe i końcowe. - Rozdział 6 - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień... - Dz.U.1958.1.3 - OpenLEX

Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1970 r.

Rozdział  VI.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  43. 9
(uchylony).
§  44. 10
(uchylony).
9 § 43 uchylony przez § 48 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1964 r. (Dz.U.64.41.280) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 1964 r.
10 § 44 uchylony przez § 48 rozporządzenia z dnia 18 listopada 1964 r. (Dz.U.64.41.280) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 1964 r.